CLOSE
close

Sinopsis Cerita Nusantara


Novel Kabus Di Perbukitan ( Mohamad Kholid Hamzah) Sinopsis

Novel Kabus Di Perbukitan ( Mohamad Kholid Hamzah) Novel ini memaparkan kisah pasangan suami isteri, Kamarudin seorang tentera dan Salmah,yang mempunyai ...

Download - Preview - Mon, 29 Sep 2014 06:52:00 GMT

Di Sebalik Wajah Tingkatan bermula tahun - Cikgu Tan Blog ...

Sinopsis bagi novel Di Sebalik Wajah, iaitu salah satu novel Tingkatan Dua bermula tahun 2011 Novel ini mudah difahami dan perkembangan plot adalah kronologi.

Download - Preview - Wed, 24 Sep 2014 13:46:00 GMT

Prosa Tradisional (Hikayat Indera Nata) Sinopsis

Prosa Tradisional (Hikayat Indera Nata) Sinopsis Kisah bermula bermula apabila Indera Jenaka tiba ke negeri Rom setelah sekian lama mengembara dan sampai ke rumah ...

Download - Preview - Sun, 28 Sep 2014 05:28:00 GMT

Sinopsis, Naskah/Skript, Shooting Skript/Skenario

Sinopsis, Naskah/Skript, Shooting Skript/Skenario Oleh : Cepi Riyana Penulisan Naskah Film dan Video Penulisan naskah secara teoritis merupakan komponen dari pengembangan

Download - Preview - Mon, 29 Sep 2014 22:30:00 GMT

MAKYUNG - LAMAN UTAMA

persembahan makyung, seorang bomoh bertindak sebagai Syaman atau orang perantaraan akan hadir. PAKAIAN Persembahan makyung tidak memerlukan prop tetapi pakaian watak ...

Download - Preview - Mon, 29 Sep 2014 10:27:00 GMT

ANALISIS LARAS BAHASA DAN KEBOLEHTERJEMAHANNYA DALAM DRAMA ...

analisis laras bahasa dan kebolehterjemahannya dalam drama komedi ugly betty . analysis of the registers and the translatability of the dramedy

Download - Preview - Mon, 29 Sep 2014 13:40:00 GMT

EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (Dra ...

1 EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (Dra. Nuny Sulistiany Idris, M.Pd./ FPBS UPI) 1. PENDAHULUAN Implikasi dari diterapkannya standar kompetensi ...

Download - Preview - Sun, 28 Sep 2014 22:39:00 GMT