CLOSE
close

Percakapan Kebersihan Kelas


HALAL DI MALAYSIA - BLOG OF KNOWLEDGE (Shari'ah, Law ...

1 UNDANG-UNDANG PRODUK HALAL DI MALAYSIA: ISU PENGUATKUASAAN DAN PENDAKWAAN Zulkifli Hasan Fakulti Syariah dan Undang-undang Universiti Sains Islam Malaysia

Download - Preview - Sun, 14 Sep 2014 10:02:00 GMT

Kawalan Pencemaran - RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil

Apa itu pencemaran? Suatu perbuatan mencemarkan (mengotorkan) kebersihan alam sekeliling dengan sampah sarap bahan pencemar seperti bahan kimia, hingar, haba, cahaya ...

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 14:26:00 GMT

KERAJAAN MALAYSIA PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT TUJUAN

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2007 PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menguatkuasakan pemakaian

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 04:03:00 GMT