CLOSE
close

Pengarang Cerita Sangkuriang


Mengikut muqadimah pengarang (atau, penyusun) “Sejarah ...

Mengikut muqadimah pengarang (atau, penyusun) “Sejarah Melayu ” (Sulalatus Salatin), “… pada satu majlis … ada seorang Orang Besar, terlebih

Download - Preview - Mon, 22 Sep 2014 17:02:00 GMT

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (Siklus Tindakan 1)

IX. Penilaian A. LKS 1. Sebutkan unsur-unsur yang menunjang dalam membuat sebuah percakapan dari cerita di atas? (skore 20) 2. Dimana latar dalam naskah cerita anak ...

Download - Preview - Wed, 17 Sep 2014 08:54:00 GMT

Gajah Mada - Blog Malikussaleh | Blog For Kho Ping Hoo ...

Gajah Mada v Kata Pengantar Penerbit Perebutan kekuasaan dan intrik-intrik politik di tataran elite yang akhirnya menjebak rakyat yang tidak berdaya menjadi korban ...

Download - Preview - Sat, 20 Sep 2014 19:56:00 GMT

SEJARAH HIDUP MUHAMMAD - saripedia.com | Media ...

1 SEJARAH HIDUP MUHAMMAD Sejarah Nabi Muhammad saw., dari perioda pra-Islam sampai dengan wafatnya Nabi, ditulis untuk menjawab tuduhan para orientalis

Download - Preview - Mon, 22 Sep 2014 21:34:00 GMT

KUMPULAN METODE PEMBELAJARAN/ PENDAMPINGAN 1

128 1 BUKU 4 KUMPULAN METODE PEMBELAJARAN/ PENDAMPINGAN CERAMAH Pengertian Metode ceramah yang dimaksud disini adalah ceramah dengan kombinasi metode yang bervariasi.

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 19:48:00 GMT

SASTERA KANAK-KANAK MELAYU-ARAB - Official Portal ...

335 Fungsi Cerita Binatang Dalam Sastera Kanak-kanak Melayu-Arab Nurhasma Muhamad Saad Universiti Sains Islam Malaysia [email protected]

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 22:33:00 GMT

Prosa Tradisional (Hikayat Khoja Maimun) - Lamanbahasa's ...

v. Peleraian Bibi Zainab melupakan hasrat untuk bertemu kekasihnya kerana lebih berminat dengan cerita Hikayat Serimala dengan Pandai Emas. Akhirnya Bibi Zainab insaf ...

Download - Preview - Sat, 20 Sep 2014 03:28:00 GMT

MAKALAH - Direktori File UPI | Silabus - SAP - Bahan Ajar ...

Taujih Risalah 1 MAKALAH A. Pengertian Makalah 1. Tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum di

Download - Preview - Mon, 22 Sep 2014 02:14:00 GMT

Catalogue of Aceh Manuscripts:Ali Hasjmy Collection Edited ...

Catalogue of Aceh Manuscripts:Ali Hasjmy Collection Edited by Oman Fathurahman & Munawar Holil the 21st Century Centre of Excellence Programme "the

Download - Preview - Sun, 07 Sep 2014 10:03:00 GMT

Drama Cempaka Berdarah (A.Rahim Abdullah)

Teknik Plot 1. Teknik pemerian Pengarang memerihalkan watak Mak Jah dan Cempaka, contohnya : Mak Jah dan Cempaka sedang mengemas rumah. Mereka menunggu kepulangan Zaman

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 22:11:00 GMT