CLOSE
close

Nilai Nilai Yang Terkandung Pada Hikayat Hang Tuah


BAB II NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM ISLAM A. Pengertian ...

BAB II NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM ISLAM A. Pengertian Nilai Pendidikan Islam 1. Pengertian nilai Nilai artinya sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna

Download - Preview - Mon, 22 Sep 2014 13:56:00 GMT

NILAI-NILAI ISLAM DALAM PROGRAM PEMULIHAN BANDUANITA DI ...

Hamimah, Fauzi dan Hadenan, Nilai Islam dalam Pemulihan di Penjara 102 maksud nilai di atas, ia boleh di katakan sebagai satu sistem yang baik,

Download - Preview - Sat, 20 Sep 2014 07:25:00 GMT

PERSPEKTIF BADAN BUKAN KERAJAAN (NGO) ISLAM TERHADAP DASAR ...

Perspektif Badan Bukan Kerajaan (Ngo) Islam Terhadap Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam Dan Pendekatan Islam Hadhari 51 Mohamad, Malaysia mula dikenali sebagai negara ...

Download - Preview - Fri, 19 Sep 2014 03:51:00 GMT

untuk SMA/MA Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

4 Panduan Guru Jadilah Guru yang Baik John Milton Gregory merupakan penulis buku yang terkenal tentang Tujuh Hukum Mengajar. Inilah beberapa petunjuk yang perlu ...

Download - Preview - Thu, 18 Sep 2014 14:08:00 GMT

Sirah Nabawiyah Jilid I - Samudra Ilmu Agama Islam

2 sosial dan kemanusiaan yang ada pada manusia, baik sebagai pribadi ataupun sebagai anggota masyarakat yang aktif. Kehidupan Rasulullah saw memberikan kepada kita ...

Download - Preview - Sat, 20 Sep 2014 15:03:00 GMT

Konsep Pendidikan Bersepadu Serta Penerapan Nilai - Nilai ...

melahirkan manusia yang mempunyai akhlak yang baik dan patuh pada agama tetapi pada masa yang sama ia adalah manusia yang cemerlang. Dapatan kajian ini juga ...

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 23:30:00 GMT

NILAI DAN ETIKA PENGURUSAN: ANALISA DARI PERSPEKTIF AGAMA ...

4 dikemukakan tersebut, perbincangan seterusnya diharap dapat membantu menampakkan persamaan nilai yang wujud dalam rangka membina satu model etika yang menyeluruh ...

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 10:44:00 GMT

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA

Bab - 1 Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara 3 Karl Marx mengartikan Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepenti-ngan golongan atau ...

Download - Preview - Sat, 20 Sep 2014 08:29:00 GMT

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN - Deni Triwardana - Mari ...

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nama Sekolah :SMK Negeri 3 Jakarta Mata Pelajaran :Pend. Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas / Semester :X / 1.

Download - Preview - Fri, 19 Sep 2014 00:52:00 GMT

MASUKAN PEMIKIRAN TENTANG PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING ...

2.3. menitikberatkan pada pencapaian kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan sebagai keutuhan yang harus dicapai oleh peserta didik; dan

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 13:07:00 GMT