CLOSE

Meringkas Cerita Aji Saka Dengan Bahasa Jawa


Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif

1 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif1 Oleh Ivanovich Agusta 1. Data Kualitatif dan Teknik Pengumpulan Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata ...

Download - Preview - Sun, 28 Sep 2014 01:39:00 GMT

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DAN KEMAHIRAN MENYOAL ...

1 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DAN KEMAHIRAN MENYOAL Pengenalan Dokumen ini mengandungi satu set arahan untuk kegunaan bersama penya mpaian Pemikiran Aras

Download - Preview - Sat, 27 Sep 2014 10:30:00 GMT

TEKNIK MENYUSUN ALAT EVALUASI DAN ANALISIS HASIL BELAJAR ...

TEKNIK MENYUSUN ALAT EVALUASI DAN ANALISIS HASIL BELAJAR Oleh: Suryadi, S.Pd., M.Pd. EVALUASI HASIL BELAJAR Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran ...

Download - Preview - Sun, 28 Sep 2014 11:40:00 GMT

EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (Dra ...

1 EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (Dra. Nuny Sulistiany Idris, M.Pd./ FPBS UPI) 1. PENDAHULUAN Implikasi dari diterapkannya standar kompetensi ...

Download - Preview - Sun, 28 Sep 2014 22:39:00 GMT