CLOSE
close

Kumpulan Drama Cerita Rakyat Sangkuriang


TRADISI LISAN DAN PELANCONGAN DI MALAYSIA: SATU SARANAN

Dikir Barat merupakan satu bentuk persembahan secara kumpulan yang terdiri daripada limabelas hingga empatpuluh anggota termasuk juara (tok jora) dikir, tukang

Download - Preview - Sat, 27 Sep 2014 07:52:00 GMT

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH ...

02/1 set b bahasa melayu . 1 jam . majlis pengetua sekolah malaysia (mpsm) negeri kedah darul aman . modul peningkatan prestasi akademik

Download - Preview - Sun, 28 Sep 2014 12:37:00 GMT

Penerapan Nilai-nilai Murni Menerusi KOMSAS dalam Sistem ...

SOSIOHUMANIKA, 3(1) 2010 127 Mengapa genre drama dipilih dan bukannya genre lain? Jawapannya, drama dalam antologi Anak Laut (2001) didapati mengandungi kesemua 16 nilai

Download - Preview - Fri, 26 Sep 2014 13:15:00 GMT

Pelancongan Budaya di Wilayah Utara Semenanjung Malaysia ...

PROSIDING PERKEM VI, JILID 2 (2011) 459 – 466 ISSN: 2231-962X Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VI (PERKEM VI), Ekonomi Berpendapatan Tinggi: Transformasi ...

Download - Preview - Fri, 26 Sep 2014 23:17:00 GMT