CLOSE
close

Kelebihan Kurikulum 2013


JuKu

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Januari 2013, Bil. 1 Isu 1 28 juku.um.edu.my JuKu Peranan Guru Kanan Mata Pelajaran Dalam Mempertingkatkan Kualiti

Download - Preview - Sat, 27 Sep 2014 02:30:00 GMT

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Buku Sekolah ...

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs VII KELAS

Download - Preview - Mon, 29 Sep 2014 02:42:00 GMT

Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti

Allah Terus Berkarya Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SMP VII KELAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 2013

Download - Preview - Sun, 28 Sep 2014 07:44:00 GMT

TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK - Panitia Sertifikasi Guru ...

Penyusun Sudarsono Bidang Keahlian Teknik Instalasi TenagaListrik MODUL PLPG Penyusun TIM UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2013

Download - Preview - Sat, 27 Sep 2014 18:51:00 GMT

PENGENALAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SISTEM ...

PENGENALAN Selaras dengan Program Transformasi Pendidikan, mulai tahun 2012, Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) melaksanakan sistem pentaksiran

Download - Preview - Sat, 27 Sep 2014 13:21:00 GMT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) - UPM : BAHAGIAN AKADEMIK

1 kandungan bil. perkara muka surat syarat kemasukan program diploma, asasi sains pertanian lepasan spm/setaraf sesi 2012/2013 universiti putra malaysia

Download - Preview - Mon, 29 Sep 2014 07:57:00 GMT

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI (PELAJAR) - Laman web ...

2 GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI (PELAJAR) EDISI 2013 GLOSARI Jurnal Refleksi Catatan harian dan refleksi terhadap kerja-kerja yang dilakukan

Download - Preview - Sun, 28 Sep 2014 08:27:00 GMT

Kecerdasan Emosi dan Hubungannya dengan Perilaku dan ...

Akademika 82(2) 2012: 109-118 Nota Penyelidikan / Research Note Kecerdasan Emosi dan Hubungannya dengan Perilaku dan Prestasi Akademik Pelajar Sekolah Menengah di ...

Download - Preview - Sat, 27 Sep 2014 20:09:00 GMT

Tahap Penerimaan Penggunaan Telefon Bimbit Sebagai M ...

Journal of Islamic and Arabic Education 5(1), 2013 1-10 Tahap Penerimaan Penggunaan Telefon Bimbit Sebagai M-Pembelajaran dalam Pendidikan Islam

Download - Preview - Mon, 29 Sep 2014 17:51:00 GMT

PENGGUNAAN APLIKASI ATAS TALIAN DALAM PROSES PENGAJARAN ...

Prosiding Seminar Antarabangsa Kelestarian Insan 2014 (INSAN2014) Batu Pahat, Johor, 9 – 10 April 2014 3 Muhammad Sabri Sahrir (2013), di dalam jurnal bertajuk: ...

Download - Preview - Tue, 30 Sep 2014 04:21:00 GMT