CLOSE
close

Kelebihan Kurikulum 2013


JuKu

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Januari 2013, Bil. 1 Isu 1 28 juku.um.edu.my JuKu Peranan Guru Kanan Mata Pelajaran Dalam Mempertingkatkan Kualiti

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 21:35:00 GMT

PERANAN PEMIMPIN DALAM MENYEDIAKAN PENDIDIKAN ABAD KE-21 ...

sub tema: peranan pemimpin dalam menyediakan pendidikan abad ke-21 tajuk kertas kajian: gaya kepimpinan pengetua dalam menjayakan penyediaan pendidikan

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 07:52:00 GMT

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN EKSEKUTIF ANGKATAN 53

Awww.ppm-manajemen.ac.id Strategic Unit of PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN EKSEKUTIF ANGKATAN 53 (15 SEPTEMBER 2012) Menyiapkan calon pemimpin bisnis dan ...

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 23:23:00 GMT

TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK - Panitia Sertifikasi Guru ...

Penyusun Sudarsono Bidang Keahlian Teknik Instalasi TenagaListrik MODUL PLPG Penyusun TIM UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2013

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 09:39:00 GMT

PENGENALAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SISTEM ...

PENGENALAN Selaras dengan Program Transformasi Pendidikan, mulai tahun 2012, Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) melaksanakan sistem pentaksiran

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 05:00:00 GMT

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI (PELAJAR) - Laman web ...

2 GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI (PELAJAR) EDISI 2013 GLOSARI Jurnal Refleksi Catatan harian dan refleksi terhadap kerja-kerja yang dilakukan

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 23:58:00 GMT

Kecerdasan Emosi dan Hubungannya dengan Perilaku dan ...

Akademika 82(2) 2012: 109-118 Nota Penyelidikan / Research Note Kecerdasan Emosi dan Hubungannya dengan Perilaku dan Prestasi Akademik Pelajar Sekolah Menengah di ...

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 13:57:00 GMT

BAB III METODE PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian

43 BAB III METODE PENELITIAN . A. Pendekatan Penelitian Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ...

Download - Preview - Sun, 21 Sep 2014 07:09:00 GMT