CLOSE

Himpunan Peraturan Kkp Kementerian Kelautan Dan Perikanan


Himpunan Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja 19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.

Download - Preview - Wed, 01 Oct 2014 18:32:00 GMT

SETITIK NILA

SETITIK NILA HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB Bahagian Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam 2009

Download - Preview - Mon, 29 Sep 2014 03:32:00 GMT

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

distribusi ii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa

Download - Preview - Mon, 29 Sep 2014 06:24:00 GMT

Major Labour Laws of Indonesia

Hal yang paling penting dari suatu peraturan perundangan adalah pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut, dan hal mi justru yang paling sulit.

Download - Preview - Tue, 30 Sep 2014 05:40:00 GMT

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

per.04/men/1987 1 dari 7 peraturan menteri tenaga kerja republik indonesia nomor : per.04/men/1987 t e n t a n g panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja serta

Download - Preview - Mon, 29 Sep 2014 18:48:00 GMT

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA ...

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerja sama daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa

Download - Preview - Mon, 29 Sep 2014 16:04:00 GMT

LAPORAN UJI TUNTAS PENDAPAT HUKUM - Welcome to KarimSyah ...

LAPORAN UJI TUNTAS & PENDAPAT HUKUM Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (”HKHPM”) telah membuat Standar Profesi

Download - Preview - Wed, 01 Oct 2014 18:39:00 GMT

ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN

ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN 1 Edisi 4, 2013 Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Menteri di bawah Peraturan 7, Peraturan-

Download - Preview - Wed, 01 Oct 2014 06:29:00 GMT

1994-PP-016-JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil presiden republik indonesia, menimbang :

Download - Preview - Wed, 01 Oct 2014 15:40:00 GMT

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - KPPBC Tipe A3 ...

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 2 - 4. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

Download - Preview - Tue, 30 Sep 2014 12:28:00 GMT