CLOSE
close

Dongeng Kembang Wijaya Kusuma Menggunakan Bahasa Jawa


Babad Tanah Djawi - Biar sejarah yang bicara ...

Ing tahun 414 ana Cina aran Fa Hien, mulih saka enggoné sujarah menyang patilasané Resi Budha, ing tanah Indhu Ngarep mampir ing Tanah Jawa nganti 5 sasi.

Download - Preview - Wed, 17 Sep 2014 12:36:00 GMT